rzeka

Polityka prywatności

Polityka prywatności

CENIMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest
MAZURY AKTYWNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Juranda 28, 12-150 Spychowo. (NIP: 745-184-69-84, REGON: 364571278).

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w StanicaSpychowo.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, a także posiada instrukcję postępowania na wypadek naruszenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystko to zapewnia skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

stanicaspychowo.pl

System informatyczny, z którego korzysta StanicaSpychowo.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z StanicaSpychowo.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na StanicaSpychowo.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji StanicaSpychowo.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Google Analytics (cookies)

W celach statystycznych wykorzystujemy także narzędzie Google Analytics , które także wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z Twoimi danymi osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.

Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez StanicaSpychowo.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z Twoimi danymi osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.

Rezerwacje / Zapytania / Marketing

W przypadku złożenia rezerwacji, dysponujemy dobrowolnie przekazanymi danymi. Wykorzystamy je do celów obsługi zamówienia i zawarcia umowy kupna sprzedaży, ewentualnej rezygnacji z zawarcia umowy, w celu udzielenia informacji na temat świadczonych usług, a także w celach marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Zakres danych: imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, numery kart płatniczych / kredytowych / rachunku bankowego, informacje o dacie pobytu (noclegu), informacje o preferencjach dotyczących pobytu (noclegu), liczba osób dorosłych objętych zamówieniem, liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem, adresy zamieszkania, numery NIP, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, język do kontaktu. W przypadku działań marketingowych wykorzystamy jedynie: imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, język do kontaktu, informacje o preferencjach dotyczących świadczonych usług.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie StanicaSpychowo.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i będą wchodzić w życie wraz zaktualizowaniem jej na witrynie.