Stanica Wodna Spychowo - ul. Juranda 28 | 12-150 Spychowo

Śledz nas:

RODO

Informacja związana z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 • W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji współpracy handlowej.

 • Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Mazury Aktywnie Sp. z o.o., ul. Juranda 28, 12-150 Spychowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w SADZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRS: 0000620897, NIP 745-184-69-84

 • Jak można się z nim skontaktować?
 1. pocztą – Mazury Aktywnie Sp. z o.o., ul. Juranda 28, 12-150 Spychowo
 2. e-mailem – mazuryaktywniespzoo@gmail.com
 • Jak uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 1. pocztą – Mazury Aktywnie Sp. z o.o., ul. Juranda 28, 12-150 Spychowo
 2. e-mailem – mazuryaktywniespzoo@gmail.com
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 1. zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust.1 lit a) RODO,
 2. wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 3. uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Co zrobić, jeśli nie chcecie Państwo, żebyśmy przetwarzali Państwa dane?

Jeżeli nie życzą Państwo sobie, byśmy dalej przetwarzali Państwa dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawa:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo:

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna – Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 • Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych

Przedmiot:

 1. Zamówienie usługi :
  1. Zakres:
   • imiona i nazwiska,
   • adresy e-mail,
   • numery telefonów,
   • numery kart płatniczych / kredytowych / rachunku bankowego
   • informacje o dacie pobytu (noclegu),
   • informacje o preferencjach dotyczących pobytu (noclegu),
   • liczba osób dorosłych objętych zamówieniem,
   • liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem,
   • adresy zamieszkania,
   • numery NIP,
   • dane niezbędne do wystawienia faktury VAT,
   • język do kontaktu
  2. Cel przetwarzania – Zawarcie umowy z Klientem
  3. Rodzaj danych osobowych  – Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO
  4. Kategorie osób – Potencjalni Klienci Obiektu
  5. Okres przechowywania – rok od daty zakończenia usługi
 2. Świadczenie zamówionej usługi :
  1. Zakres:
   • imiona i nazwiska,
   • adresy e-mail,
   • numery telefonów,
   • numery kart płatniczych / kredytowych / rachunku bankowego
   • informacje o dacie pobytu (noclegu),
   • informacje o preferencjach dotyczących pobytu (noclegu),
   • liczba osób dorosłych objętych zamówieniem,
   • liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem,
   • adresy zamieszkania,
   • numery NIP,
   • dane niezbędne do wystawienia faktury VAT,
   • język do kontaktu
  2. Cel przetwarzania – Realizacja umowy z Klientem
  3. Rodzaj danych osobowych  – Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO
  4. Kategorie osób – Klienci Obiektu
  5. Okres przechowywania – rok od daty zakończenia usługi
 3. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej zamówionej usługi:
  1. Zakres:
   • imiona i nazwiska,
   • adresy e-mail,
   • numery telefonów,
   • numery kart płatniczych / kredytowych / rachunku bankowego,
   • informacje o dacie pobytu (noclegu),
   • informacje o preferencjach dotyczących pobytu (noclegu),
   • liczba osób dorosłych objętych zamówieniem,
   • liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem,
   • adresy zamieszkania,
   • numery NIP,
   • dane niezbędne do wystawienia faktury VAT,
   • język do kontaktu.
  2. Cel przetwarzania – Rozpatrzenie reklamacji,
  3. Rodzaj danych osobowych  – Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO,
  4. Kategorie osób – Klienci Obiektu,
  5. Okres przechowywania – rok od daty zakończenia usługi
 4. Wysyłanie propozycji pobytu oraz informacji o wydarzeniach i promocjach:
  1. Zakres:
   • imiona i nazwiska,
   • adresy e-mail,
   • numery telefonów,
   • Język do kontaktu,
   • informacje o preferencjach dotyczących świadczonych usług
  2. Cel przetwarzania – Zawarcie umowy z Klientem,
  3. Rodzaj danych osobowych  – Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO,
  4. Kategorie osób – Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji,
  5. Okres przechowywania – do odwołania
 5. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie:
  1. Zakres:
   • Imiona i nazwiska,
   • adresy e-mail,
   • numery telefonów,
   • język do kontaktu,
   • treść zapytania.
  2. Cel przetwarzania – Zawarcie umowy z Klientem,
  3. Rodzaj danych osobowych  – Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO oraz dane osobowe szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 pkt. 1, w odniesieniu do treści zapytania
  4. Kategorie osób – Osoby, które skontaktowały się z obiektem przez formularz, e-mail lub telefonicznie
  5. Okres przechowywania – rok od złożenia zapytania lub ostatniej akcji

Pozdrawiamy